praca_mcbook3

W gąszczu umów można się nieco pogubić, dlatego warto poznać, jakie umowy mogą zaoferować nam pracodawcy oraz z jakimi obowiązkami i przywilejami wiąże się podpisanie umowy.

umowa o pracę – to dokument, który zatwierdza nawiązanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W Kodeksie Pracy są podane wytyczne, co powinna zawierać umowa o pracę: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagroszenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony, nieokreślony. Może być to także umowa na czas określony na zastępostwo. Każda umowa może zostać poprzedzona umową na czas próbny.

umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Stronami umowy są zamawiający oraz wykonawca dzieła. Osoba, która przyjmuje zamówienie ma obowiązek wykonać dzieło, a zamawiający ma obowiązek do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło. Wynagrodzenie dotyczy wykonanego dzieła, rezultatu pracy nie zaś samej pracy.

umowa zlecenia – jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodesie Cywilnym. Stronami w przypadku umowy zlecania są osoba przyjmująca zlecenie wykonania pracy oraz zleceniodawca czyli osoba przekazująca daną czynność do wykonania. Osobie, która wykonuje zlecenie nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego czy innych przerw w pracy, jeśli informacja o urlopie nie została zapisana w umowie.